måndag 18 juni 2007

Förnekelsen är otrohetens bästa vän.

Förnekelsen fungerar för alla inblandade, såväl älskare, älskarinnor, flickvänner, pojkvänner, äkta män, hustrur, förlovade, mammor, pappor, syskon som för bästa vänner. I did NOT sleep with that woman! Lögner fungerar alltid, så länge alla tror på dem. Och folk är ju uppenbarligen så korkade som man tror de är, så ljug på. Ljug idioter, ljug! Sanningen kommer ifatt, tids nog, men då brukar förnekelsen fungera ett tag. Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar