tisdag 25 september 2007

Autonomi

Varje människa har både rättighet och skyldighet att ta ställning i moraliska frågor. Till grund ligger uppfattningen att människan har förmåga och vilja att själv bestämma över sitt liv och sina handlingar. Hon bör därmed inte lasta över sitt ansvar på auktoriteter. Människan är med andra ord moraliskt autonom.
En princip för moraliskt autonomi kan formuleras på följande sätt:


Var och en som berörs av konsekvenserna av ett beslut bör själv få vara med och påverka detta beslut; och om A är den ende som berörs av beslutet, bör A ensam få avgöra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar