tisdag 25 september 2007

Människovärde...

Livets innehåll
I denna betydelse har olika människor olika människovärde. Det är knappast rimligt att hävda att alla människors liv innehåller samma mått av positiva och negativa värden. Somliga människor är "utsatta". Deras liv kan vara fyllda av motgångar, av sorg och lidande (vilket inte utesluter att de trots detta, och ibland tack vare detta, upplever sina liv som värdefulla). Andra lever lyckliga liv. De kan vara framgångsrika, uppleva kärlek och välbefinnande.
Värde för andra människor
I denna betydelse får en människa värde genom att personer i hennes omgivning tillskriver henne det. Även i denna betydelse kan man hävda att olika människor har olika människovärde. Vissa människor är älskade och uppskattade. Andra är ensamma och isolerade.
Osv osv...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar