måndag 8 oktober 2007

SM i onödigt vetande.

Den vuxna älgen har 32 tänder. Den har 8 framtänder i underkäken och inga framtänder i överkäken. Älgen brunstar i september-oktober. I Sverige finns fyra olika sorters duvor, ringduva, skogsduva eller blåduva, stadsduva och turkduva. Alla utom skogsduvan är lovliga för jakt. Ringduvan är den enda som jagas för att ätas. Stadsduvan skyddsjagas på grund av sanitära problem. Skogsduvan får ej jagas. Den bor i ihåliga träd i hyggen. Den har ett sågande läte. Turkduvan är en sydasiatisk duva av arten turturduva. Den häckar i parker och alléer. Vildsvin brunstar augusti till december i regel, men kan i princip brunsta när som helst om året, precis som vi människor. Hönsfåglars ungar kan jaga föda själva direkt efter de har kläckts. Det tar ca en vecka innan de har utvecklat vingar så att de kan klara av att flyga kortare sträckor. Skogshönsen (dal- och fjällripa, tjäder, orre och järpe) har fjäderklädsel ner på benen. Riporna har ända ner till klorna. Med klass I-vapen jagas hjortvilt, dovvilt, älg, vildsvin och björn (och 10 andra högviltarter). Kulan måste ha en anslagsenergi 100 m från mynningen på minst 2000 J med en kulvikt på 10 gram och minst 2700 J med en kulvikt på 9 gram.

1 kommentar: