lördag 6 mars 2010

Att göra en förändring.

När jag ska göra en förändring, så försöker jag att ta tag i känslan och anledningen till att göra förändringen, precis när känslan uppkommer och fortfarande är färsk i minnet. Om känslan är negativ kan jag senare påminna mig om VARFÖR jag från första början ville göra förändringen. Den känslan som uppkommer efter en förändring kan vara positiv och jag kan senare påminna mig om HUR det kändes EFTER förändringen var gjord. Att vara medveten om känslan både före och efter en förändring kan motivera mig till att göra en förändring om och om igen. När det handlar om förändring av t.ex vanor kan det ta väldigt lång tid och många försök innan de nya vanorna sitter, därför tror jag att det är viktigt att kunna påminna mig själv om VARFÖR jag ville göra förändringen från början och VART jag ville och hur det KÄNNS att komma dit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar