måndag 21 mars 2011

Då står jag där.

När de medvetna valen blir till omedvetenhet.
När ångesten blir till en tjock dimma utan ljus.
När stenarna har kastats genom glashuset.
När orden inte längre räcker fram.
När vägen har blivit för lång för att vandra.

Då står jag där.
Vad var det som hände?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar