torsdag 26 maj 2011

Kärlek som drivkraft.

Vad drömmer jag om? Vad driver mig? Vad brinner jag för?

Att mötas av glädjen i en annan människas ögon, efter att hon eller han gjort någonting för sig själv, trots brist på självförtroende eller tro på sin egen kapacitet. Att få någon att gå från tanke till handling för att nå ett ouppnåeligt mål eller en dröm, som förmodligen skulle förblivit en dröm utan stöd och peppning åt rätt håll.

Jag brinner för hälsa, som i välmående, personlig utveckling, förändringsprocesser, förmåga att uppskatta och leva i nuet. Jag brinner även för ansvar, personligt ansvar som medför frihet, om vi kan stå för konsekvenserna för våra val.

Grunden till god hälsa ligger i bra kostvanor, träning, sömn, relationer och kärlek - och i möten med andra. Vad som helst som får oss att må bra i oss själva. Och att vi är starka och hela i oss själva.

Jag är en jävel på att sprida ut tankefrön, att ifrågasätta, att provocera, att plocka fram styrkor som människor inte trodde de hade, starta tankeprocesser och förändringsprocesser som gör att människor ifrågasätter sig själva och utvecklas i en rasande fart. Lite som att placera ett brinnande vedträ nära ett glödande, så att glöden flammar upp till lågor. Bara genom att motivera lite i rätt riktning. Kan du hantera det?

Det är vad jag brinner för. Motivation. Inspiration. Personlig utveckling. Att människor går från tanke till handling och att de kan må bra i beslut de tar, ansvara för dem, stå för konsekvenserna. Men också människor som väljer att inte gå från tanke till handling, men som faktiskt kan acceptera situationen precis som den är.

Jag brinner också för ökad medvetenhet, att vi själva kan välja hur vi vill må, reagera eller inte reagera. Allt förändras, vare sig vi vill det eller ej. Vi kan själva välja att acceptera situationer som vi inte kan påverka, njuta av det som är, livet.

Jag brinner för livet, för kärlek i och genom den hela människan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar