lördag 28 maj 2011

Missförstånd.

Hur vi än gör och vad vi än säger så uppstår missförstånd. Tankarna och budskapet som jag vill överföra filtreras och omvärderas innan det når in och skapar tankar hos mottagaren. Vi har alla olika bilder av verkligheten, men vi förutsätter att andra människor alltid ska förstå vad vi menar. Någonting så enkelt som en penna. Penna? Hur ser en penna ut för dig? Bläck? Blyerts? Stiftpenna? Genom att inse att bilden av verkligheten ser olika ut för en så enkel sak som en penna, kan förståelsen öka för att mer komplexa saker och tankar är ännu svårare att förmedla en gemensam bild av?

Kommunikation, att förmedla någonting. Communicare, göra gemensamt. Att få samma bild av verkligheten. Säg ett ord för mycket. Ställ en fråga för mycket. De flesta missförstånd beror på att vi saknar insikt om att vi alla har olika bilder av verkligheten. Vad är det värsta som kan hända om vi vågar ställa en fråga för mycket?

Vad vill du förmedla och förväntar du dig att mottagaren förstår vad du menar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar