fredag 27 maj 2011

Öppet sinne.

Genom att döma och värdera sin omgivning begränsas bilden av verkligheten till att bara se en sida av huset - sin egen sida. Bara genom insikten om att alla har olika bilder av det som kallas verkligheten ökar förståelsen, samtidigt som dömande och värderingar kan minska, om vi vill. Vi kan då se flera sidor av huset om vi vill. Öppna vårt sinne för fler intryck, fler synsätt och fler värderingar.

Vem har rätt? Vem har fel? Vem behöver ha rätt? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar