fredag 10 juni 2011

Berätta hur du gör.

Det är en känsla som du lämnar, när du vänder bort din blick.
Berätta vad det är så jag förstår, hur jag ska nå dig.
Det finns dom som åkt till månen, miljarder år av sten.
Och jag har hört hur det berättas, om en säkerhet trots alls.
En känsla som är ren.
Berätta hur du gör och jag ska utstå allt,
den ensamhet som följer när du går, om du berättar hur du gör.
Det finns dom som stannar tiden, det är inte bara attityd.

Berätta hur du gör...

L.W

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar