söndag 18 september 2011

Vanor.

Vanor är någonting som vi gör mer eller mindre regelbundet, ofta automatiskt, utan att vi reflekterar över det vi gör. Vanor känns igen på ord som måste, borde, alltid, aldrig, kan inte sluta, tenderar att. Vi känner igen dem på uttryck som "när jag gör si, så händer alltid så". När jag blir bortbjuden, så är det alltid svårt att tacka nej. Jag är alltid sugen på någonting på kvällen. Jag kan inte låta bli godisskålen på fredagskvällen när den står där framför mina ögon. 

När vi väl blivit medvetna om våra vanor, så kan vi välja att ändra på dem. Men det krävs en hel del jobb, och det krävs framför allt vilja, och motivation. Vaneförändringen kan ske i flera steg, där det först krävs en medvetenhet om vilka vanor jag har. Så, först och främst, medvetandegöra vanor. När jag blivit medveten om vilken vana jag har, så är det dags att ta ett beslut om vilken vana det är jag vill förändra. Efter att beslutet är taget så är det dags att förbereda sig inför förändring. Vad behöver jag för att låta bli godiset på fredag? Vad kan jag göra när suget sätter in på kvällen? Vem kan hjälpa mig? Hur kommer det att kännas när jag tackar nej till bullen hos mormor? Vad väljer jag istället för godiset? Efter att ha listat de redskap jag behöver (frukt, grönsaker, löparskor, peppande kompis, stöttande familj, gymkort, frisk luft osv.), så är det lättare att sätta sig in i känslan av vad som kommer hända vid nästa tillfälle då det är dags att öva på den nya vanan. Efter förberedelsefasen är det dags att börja agera, d.v.s. att börja leva sin nya vana, och under denna fas kan det vara bra att notera vad som går bra respektive mindre bra, och bara fortsätta att öva på den nya vanan tills den känns naturlig. Men det räcker inte där, det krävs ett förvaltande av den nya vanan och låta den bli en del av livsstilen. För varje vana går det att göra om samma process, om och om igen, och ibland faller vi tillbaks ett par steg, och får börja om. Övning ger färdighet.

Vilka vanor har du som du vill förändra, och vad behöver du för att kunna ändra dem?

Vi misslyckas aldrig förrän vi slutar att försöka. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar