lördag 17 december 2011

Ansvarstagande

I coaching är en viktig del ansvarstagande, vilket innebär skyldighet och ansvar att svara på frågor om beslut rörande agerande som blir av eller inte blir av. Ansvar är av största vikt för att upprätthålla det önskvärda agerande på vägen mot mål.

Coaching ger en trygg plattform för en dialog om vilja, behov och önskningar. Genom kraftfulla och tankeväckande frågor kan en coach hjälpa dig att få klarhet i vad du verkligen vill få ut av ditt liv. Ansvarstagande är väldigt viktigt för att upprätthålla det agerande som krävs för att nå dit du vill.

En coach kan hjälpa dig att hålla dig ansvarig för din väg mot mål genom att diskutera strategier, skapa nya strukturer, utforma tidsbestämda handlingar och mål, och fira framgångar längs vägen.

Vad skulle du göra med lite mer ansvar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar