fredag 16 december 2011

Att älska sig själv.

När man älskar sig själv och fokuserar på sin egen resa genom livet, blir det en naturlig koppling till att sedan låta andra människor göra det samma. Det är möjligt att iaktta en annan person, utan att jämföra dennes liv med sitt eget. Istället kan kan man ge stöd till medmänniskor som genomgår samma växande process med utveckling och framgång. En person som inte dömer klarar av att respektera och även glädjas över andras framgångar.

Världen är inte uppdelad mellan de som jobbar med att älska sig själva och de som inte gör det. Att älska sig själv är någonting som alla kan och borde öva på. Om du känner att du börjar döma i dina relationer till andra människor, är det kanske en signal om att du borde stanna upp och fokusera på dig själv en stund. Se över dina egna mål, bekräfta och uppskatta dig själv, gör det du behöver och mår bra av, njut av din egen existens och känn hur dömande försvinner igen.

Hur kan du älska dig själv mer?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar