tisdag 13 december 2011

Entusiasm. Vision.

Glädje i det jag gör, i kombination med ett mål eller en vision som jag arbetar mot, blir till entusiasm.

Målen kan vara statiska eller dynamiska. Statiska mål är att sträva mot att ha saker, t.ex en stor förmögenhet, eller att sträva mot berömmelse, det vill säga en uppblåst bild av egot. En uppförstorad bild av en själv eller en vision om att ha det ena eller andra ger ingen kraft.

Dynamiska mål däremot är mål som pekar mot en aktivitet som det finns ett engagemang bakom, genom vilken kontakt med andra människor och helheten sker. Istället för att se sig själv som en berömd människa eller någon med en stor förmögenhet, så är visionen att inspirera andra människor genom sitt arbete och berika andras liv. Den här aktiviteten berikar eller fördjupar inte bara ens eget liv utan även andras.

Men för att uppnå målen eller visionen förutsätts att det redan är en realitet i det inre, på tanken och känslans nivå. Entusiasm är den kraft som överför den mentala bilden till den fysiska dimensionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar